Actividad no 2 con 
el ADN de la Familia Blackett

Respuestas: datos de STR para Luisa, Teresa y Mónica

Luisa Teresa Mónica Esther Esteban
D3S1358 15, 18 15, 16 15, 16 16, 18
vWA 14, 18 14, 17 17, 18 17, 18
FGA 21, 25 21, 24 21, 22 21, 24
AMEL X X X X X X X X
D8S1179 13, 13 13, 13 13, 15 13, 15
D21S11 29, 31 28, 31 28, 29 28, 29
D18S51 16, 17 17, 18 17, 18 16, 18
D5S818  11, 12 11, 12 11, 11 11, 11
D13S317 11, 11 8, 11 11, 11 11, 11
D7S820 10, 13 10, 13 9, 10 9, 13
D16S539 11, 11 11, 11 11, 11 11, 12
THO1 9, 9.3 8, 9 9, 9.3 9.3, 9.3
TPOX 8, 11 8, 11 8, 8 8, 8
CSF1PO 11, 13 13, 13 11, 12 13, 13


The Biology Project
University of Arizona
October 27, 2000
hallick@email.arizona.edu
http://www.biology.arizona.edu
All contents copyright © 1996-2000. All rights reserved.
Credits